Ekogen Oy
Toiminta-ajatus

Ekogen Oy tarjoaa kestävään kehitykseen perustuvia innovatiivisia ratkaisuja, järjestelmiä ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat parantaa tuottavuuttaan ja vähentää energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä. Kehitämme tulevaisuuden energia- ja tuotantojärjestelmiä ekologiselta pohjalta kohti energiatehokasta ja ympäristömyötäistä tulevaisuutta. Arvojemme pohjana ovat kestävän kehityksen periaatteet ja innovatiivisuus.
______________________________________________________________________________

• Uusiutuvaa energiaa hyödynnettävissä nyt myös paikallisesti entistä pienemmissä kohteissa
• Tehokkainta uusiutuvan energian käyttö on sähkön ja lämmön yhteistuotantona
• Tarjoamme uudenratkaisun energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi
Ekogen Oy
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta
puhelin: 040 732 6233

e-mail: info@ekogen.fi
web: www.ekogen.fi
Lähienergiaa uusiutuvista lähteistä
Uutiset
Ekogen
Osamisalueet
Tuotteet