Uusien liiketoimintamuotojen kehittäminen
Tulevaisuuden kestävän kehityksen tarpeet edellyttävät sekä uudenlaista teknologiaa että uusia toimintatapoja. Lähienergian tuotanto vaatii aikaisemmasta poikkeavia toimintatapoja ja laajempaa osaamista. Tarvitaan uudentyyppisiä yrityksiä ja niille kehitettyjä liiketoimintaverkostoja, jotka soveltuvat tähän ympäristöön. Loppukäyttäjinä ovat tyypillisesti pienkäyttäjät kuten pienteollisuus, maatilat, kiinteistöyhtiöt ja jopa kiinteistöjen omistajat, jotka voivat harjoittaa energiantuotantoa muun toiminnan yhteydessä.

Lähienergian tuotannossa voidaan hyödyntää paikallisia resursseja energian hankinnassa. Lisäksi se työllistää ja parantaa energiahuollon varmuutta ja vähentää päästöjä.


Liiketoiminta
Lähienergiaa uusiutuvista lähteistä
Lähienergiaan perustuva sähkön ja lämmön yhteistuotannon toimintaketju
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit