Osaamisalueet
Lähienergia: hajautettu energiantuotanto
Kehitämme uusia ja entistä tehokkaampia ratkaisuja lähienergian hyödyntämiseen. Tällä tavoin voidaan hyödyntää paikallisia energiavaroja alueen sähkön- ja lämmöntarpeen tuottamiseen. Samalla työllistetään paikallista työvoimaa eri tehtäviin.

Olemme keskittyneet sähköteholtaan alle 1 MW:n teholuokkaan. Kehitämme tähän soveltuvia teknisiä ratkaisuja ja soveltuvia liiketoimintamalleja.

Bioenergian hyödyntäminen
Eri osajärjestelmien toteutuksessa hyödynnämme parasta suomalaista bioenergia-alan osaamista, jota on aikaisemmin käytetty vain suurissa voimalaitoksissa. Voimme nyt tarjota kokemuksen ja tarvittavat tekniset ratkaisut myös pieniin ja paikallisiin energiajärjestelmiin.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
Päästöjen ja energiatalouden kannalta yhteistuotanto on selkeästi edullisin tapa hyödyntää biopolttoaineita sähkön ja lämmön tuotantoon niissä kohteissa, joissa se on mahdollista.

Energiahuollon palvelut
Teknologian lisäksi Ekogen tarjoaa palveluita, joiden avulla uudentyyppiseen liiketoimintaan ja teknologiaan siirtyminen voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi.

Innovaatioiden yhdistäminen
Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja yhdistämällä innovaatioita, käyttämällä luotettavaksi koettuja tekniikoita siellä missä se on mahdollista, ja keskittymällä uusien ratkaisujen etsimiseen ongelma-asioissa. Tällöin tuotekehitysaika jää lyhyeksi ja asiakkaan riskit vähenevät.
Lähienergiaa uusiutuvista lähteistä
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit