Palvelut
Lähienergiaa uusiutuvista lähteistä
Ekogen tarjoaa täydellisen palvelukokonaisuuden, jonka avulla paikallinen lähienergialiiketoiminta voidaan käynnistää tehokkaasti ja turvallisesti. Tähän kuuluvat:

Hankeselvitykset
- Esiselvitys laitoksen soveltuvuudesta
- Tekninen ja talodellinen selvitys (Feasibility study)
- Polttoaineen valinta ja hankintakanavat

Liiketoiminnan suunnittelu
- Energiantuotannon totteuttaminen liiketoiminnan muodossa
- Liiketoiminnan suunnittelu
- Rahoitustarve ja vaihtoehdot

Laitoksen perustaminen
- Tekniset suunnitelmat, luvat, liitännät
- Tarvittavat ulkopuoliset järjestelmät
- Sopimukset
- Toteutushankkeen valvonta
- Laitoksen käyttöönotto, koulutus

Käyttö- ja tietojärjestelmät
- Asiakastietojärjestelmät, logistiset tietojärjestelmät
- Käyttö- ja kunnossapitojärjestelmät

Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit