Ekogen pienvoimalaitos
Lähienergiaa uusiutuvista lähteistä
Pienvoimalaitos käyttää energialähteenään puhdasta uusiutuvaa energiaa.

Käyttö perustuu lähienergia-ajatukseen, jossa polttoaine saadaan lähialueelta ja se tuottaa kohteensa tarpeiden mukaisen määrän sähköä ja lämpöä.

Energian siirtomatkat jäävät lyhyiksi, jolloin myös siirrosta aiheutuvat investoinnit, kustannukset ja häviöt jäävät myös vähäisiksi.

Laitos antaa työtä ja toimeentuloa alueen ihmisille.

Laitoksen koneisto on sijoitettu kontteihin, jolloin käyttöönotto kohteessa on nopeaa ja joka mahdollistaa myös laitteiston siirettävyyden tarpeiden muuttuessa.

Kontit voidaan myös verhoilla asiakkaan vaatimusten mukaisesti, jolloin laitos voidaan sijoittaa asutuksen tai muun käyttökohteen läheisyyteen.

Tuotantokapasiteetti
riittää noin 50...100 asunnon tarpeisiin:
Sähköä: 500...800 MWh/v
Lämpöä: 1500...2500 MWh/v

Lämpö tuotetaan lämpimänä vetenä, 80-120 astetta.
Sähkö voidaan tuottaa verkkon tai omaan käyttöön.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

- Pienteollisuus, esim. puutuoteteollisuus
- Kiinteistöt, asuntoalueet,aluelämpökohteet
- Vihreät yhteisöt
- Hotellit, vapaa-ajan keskukset
- Kasvihuoneet, maatilat
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit