Teknologia
Pienvoimalaitoksen toiminta perustuu uudentyyppiseen teknologiaan. Polttoaine palaa etupesässä, jossa lämpötila on yli 1000˚C, mikä takaa sen että palaminen on täydellistä eikä haitallisia aineita pääse ympäristöön.

Polttoaineen syöttö ja palamisen säätö perustuvat savukaasun mittauksiin, joilla varmistetaan, etteivät savukaasut pääse likaamaan lämpöpintoja silloinkaan, jos polttoaineen laadussa tapahtuu vaihteluja. Tuhka poistetaan kattilasta ruuvikuljettimilla.

Laitos on automatisoitu ja se voidaan hoitaa kaukovalvonnalla. Vain polttoaineen lataus ja tuhkan poiskuljetus vaativat toimenpiteitä. Lämpöpintojen puhtaanapito toimii ääninuohoimilla. Lämmönsiirtimien huolto ja tarkastus tehdään kerran vuodessa ja kuumimpien osien vaihto viiden vuoden välein.


Liiketoiminta
Lähienergiaa uusiutuvista lähteistä
Laitoksen sähköntuotanto perustuu koettuun mikroturbiinitekniikkaan. Turbiinin valmistaja on italialainen Ansaldo, joka on tällä hetkellä suurin eurooppalainen mikroturbiinien valmistaja. Mikroturbiinien käyttökustannukset ovat huomattavasti pienemmät ja luotettavuus parempi kuin esimerkiksi polttomoottoreissa.

Turbiiniin liittyy generaattori ja taajuusmuuttaja, jotka tuottavat sähköä 400 V jännitteellä ja 50 Hz taajuudella. Laitos kytketään normaalisti yleiseen sähköverkkoon, jolloin täydennys- ja varasähkö huoltokatkojen aikana saadaan verkosta.


Ulkoisella poltolla toimivassa mikroturbiinissa työaineena on pelkkä ilma, jolloin turbiiniosa pysyy puhtaana ja takaa luotettavan toiminnan.
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit