Tuotteet
Pienvoimalaitos
Laitos tuottaa 100 kW sähkötehoa ja 300 kW lämpöä, jolloin vuosituotanto voi olla jopa 800 MWh sähköä ja vastaavasti lähes 2500 MWh lämpöä. Laitos soveltuu lähinnä pienteollisuuteen, kiinteistöille, kasvihuoneille, maatiloille ja aluelämpölaitoksille – periaatteessa kaikkiin kohteisiin, joissa voidaan hyödyntää tasainen sähkö- ja lämpökuorma.

Lähienergiaa uusiutuvista lähteistä
Tutkittua huipputeknologiaa
Biopolttoaineella toimiva mikrovoimalaitos on kehitetty usean vuoden kehitystyönä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Laitoksen teknologia perustuu poltto- ja lämpötekniikan huippuosaamiseen, jota on sovellettu pienimuotoiseen hajautettuun energiantuottoon – sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Laitoksen sähköntuotanto perustuu varmaksi koettuun mikroturbiinitekniikkaan. Turbiinin valmistaja on italialainen Ansaldo Energia, joka on suurin eurooppalainen mikroturbiinien valmistaja. Mikroturbiinien käyttökustannukset ovat huomattavasti pienemmät ja luotettavuus parempi kuin esimerkiksi polttomoottoreissa.
Pienvoimalan tuotantokoneisto mahtuu kaksoiskonttiin, jonka asentaminen käyttöpaikalle tapahtuu vaivattomasti.
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit
Ekogen
Osaamisalueet
Tuotteet
Palvelut
Uutiset
Yhteystiedot
Esitteet
Linkit